Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová  má 9 poslancov.
Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 


 

Poslanci Obecného zastupiteľstva od 27.12.2010

Michal Výrostek

zástupca starostu obce
člen obecnej rady


 

Miroslav Bača

člen komisie pre ochranu verejného záujmu
člen obecnej rady


 

Vladimír Krivý

 Vladimír Krivý

Adresa: Vyšná Šebastová, Severná 177

Tel: 0903111858

E-mail: sof-kat@post.sk

Komisia pre rozvoj obce a investičnú výstavbu
člen obecnej rady


 

Mgr. Ľubomír Onufer

predseda komisie verejného poriadku, ochrany majetku obce a životného prostredia


 

Ľubomír Taiš


 

Jozef Štefančík

predseda komisie pre ochranu verejného záujmu


 

Pavel Kravjar

predseda komisie športu a mládeže


 

PaedDr. Jozef Taiš

PaedDr. Jozef Taiš

predseda komisie pre rozvoj obce a investičnú výstavbu
člen komisie pre ochranu verejného záujmu


 

Anna Kivaderová

predsedníčka komisie pre kultúru a spoločenské podujatia


 

 

 
Sľub poslancov
 sľub poslanci.pdf (219.5 kB) sľub poslanci.pdf (219.5 kB)

 

dnes je: 24.10.2014

meniny má: Kvetoslava

Najbližší vývoz 2014:
Komunálny odpad:20.10.2014, 3.11.2014,
Plasty: 27.10.2014
Sklo: 3.11.2014
Papier: 6.11.2014

Prospelo by, ak by obec vydávala svoj občasník - noviny ?
 
 
76

 
 
 
48

 
 
 
4

 
webygroup

740153

24.10.2014
Úvodná stránka