Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová má 9 poslancov.


Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2022 - 2026

 

Ing. Jozef Hudák

Adresa: Vyšná Šebastová 41

Tel: +421 902 498 358

E-mail: jozef.hudak77@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Slavko Muška

Adresa: Vyšná Šebastová 1

Tel: +421 903 920 660

E-mail: slavko.muska@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Vladimír Krivý

Adresa: Vyšná Šebastová, Severná 177

E-mail: sof-kat@post.sk

Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie.

 

Ing. Jozef Ťukot ml.

Adresa: Vyšná Šebastová 46

E-mail: josa@centrum.sk

Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie. 

 

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Adresa: Vyšná Šebastová 315

E-mail: darina.matiskova@gmail.com

Kandidovala ako nezávislá kandidátka. 

 

PhDr. Magdaléna Mesarčová

Adresa: Vyšná Šebastová, Severná 401

E-mail: mesarcovam@gmail.com

Kandidovala za Kresťanskodemokratické hnutie. 

 

Michal Vyrostek 

Adresa: Vyšná Šebastová 263

E-mail: m.vyrostek63@gmail.com

Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie. 

 

Anna Kivaderová

Adresa: Vyšná Šebastová 251

E-mail: annakiv@zoznam.sk

Kandidovala za Kresťanskodemokratické hnutie. 

 

Martin Partila

Adresa: Vyšná Šebastová 301

E-mail: matyp@matyp.sk

Kandidoval ako nezávislý kandidát.