Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová má 9 poslancov.


Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2018 - 2022

Júlia Magdová

i_5422396

Adresa: Vyšná Šebastová 230

Tel: +421 948 259 210

E-mail: julinka.magdova@gmail.com

Kandidovala ako nezávislý kandidát.

 

Mgr. Ondrej Cina

i_5422393

Adresa: Vyšná Šebastová 287

Tel: +421 905 263 638

E-mail: ondrejcina12@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Ing. Jozef Hudák

i_5422394

Adresa: Vyšná Šebastová 41

Tel: +421 902 498 358

E-mail: jozef.hudak77@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Matúš Ivanecký

i_5422395

Adresa: Vyšná Šebastová 241

Tel: +421 908 402 931

E-mail: ivanecky.m@gmail.com

Kandidoval za hnutie SME RODINA - Boris Kollár.

 

Jaroslav Mižanin

i_5422397

Adresa: Vyšná Šebastová 109

Tel: +421 903 716 973

E-mail: Jarko1515@azet.sk

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Ing. Rastislav Mitaľ

i_5422398_(1)

Adresa: Vyšná Šebastová 222

Tel: +421 907 948 844

E-mail: rastislavmital@azet.sk

Kandidoval za Slovenskú národnú stranu.

 

Slavko Muška

i_5422399

Adresa: Vyšná Šebastová 1

Tel: +421 903 920 660

E-mail: slavko.muska@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Jaroslav Platko

i_5422400

Adresa: Severná 298

Tel: +421 905 308 176

E-mail: jaroslavplatkoo@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát.

 

Mgr. Jaroslav Nosaľ MSc.

Adresa: Vyšná Šebastová 147

Tel: +421 948 424 477

E-mail: nosal.jaroslav@gmail.com

Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie.