Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nakladanie s odpadom

i_1631244

Komplexná informácia pre občanov

Manipulácia s odpadom je každodenná činnosť človeka. V súčasnej dobe je už veľmi málo návratných obalov a tak sa v našich domácnostiach hromadí čím ďalej tým viac odpadu rôzneho druhu. Preto nakladaniu s odpadom musíme venovať primeranú pozornosť. Snahou obecného úradu je vytvoriť podmienky, aby občania mali možnosť zbaviť sa odpadu z domácností. Cieľom tohto príspevku je informovať o možnostiach zberu a likvidácie odpadu v našej obci.

Hlavnou firmou, ktorá odoberá odpad  z našej obce je na základe zmluvy spoločnosť KOSIT a.s..


Komunálny odpad (netriedený) sa vyváža jedenkrát za dva týždne. Povinnosťou občanov je v deň vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, lebo pracovníci KOSIT a.s. majú zakázané vstupovať na súkromné pozemky. V individuálnych prípadoch, ako sú nevládni starší občania, alebo zdravotne postihnutí ľudia, je možné požiadať o výnimku, a to napísaním úradne overeného povolenia vstupu, alebo poverením od starostu obce - Prosím, nahláste to na Obecný úrad!

 

  • Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 6:00 hod. Nevyložené nádoby v deň zberu nebudú obslúžené.
  • V prípade, že máte viac odpadu, ako sa vojde do vašej kuka nádoby, môžete si na obecnom úrade pre takéto prípady zakúpiť plastové vrecia s logom Kosit. Takto označené vrecia vám pracovníci automaticky v čase zberu komunálneho odpadu odvezú. Odpad uložený v iných vreciach, vám bohužiaľ nevezmú.
  • Nádoby so znečistenými a nesprávne vytriedenými odpadmi nebudú vyvezené.
  • Mobilný zber papiera a jedlých olejov bude realizovaný pred OcÚ Vyšná Šebastová.

 

i_1631262

Separovaný zber

V rámci projektu "Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia EKOTORYSA“ boli do každej domácnosti dodané  plastové zberné nádoby, ktoré sú farebne odlíšené: na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a papiera (modrá farba). Nádoby boli dodané bezplatne do každej domácnosti platiacej poplatok za komunálny odpad.

 

Čo a ako separovať?


ŽLTÉ NÁDOBY = PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TETRAPAK

PLASTY - čisté zošliapnuté PET fľaše od nápojov, obaly z drogérie a kozmetiky, plastové vrecká, baliace fólie, vymyté tégliky z jogurtov, záhradný nábytok.

NEVHADZOVAŤ !!! - polystyrén, znečistené plasty, fľaše od olejov a farieb, PVC, gumené hadice.

KOVOVÉ OBALY - plechovky od nápojov, konzervy.

TETRAPAK - čisté, vymyté obaly od mlieka, džúsov.

 

ZELENÉ NÁDOBY = SKLO

SKLO - sklenené fľaše, tabuľové sklo.

NEVHADZOVAŤ !!! - porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, autosklá, sklo s fóliou, znečistené fľaše, fľaše od chemikálií, farieb a jedov.

 

MODRÉ NÁDOBY = PAPIER

PAPIER - noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, kalendáre, prospekty, zošity, knihy bez dosiek, listy, obalový a kancelársky papier, papierové sáčky, cestovné lístky, ústrižky, telefónne zoznamy, kartóny, krabice.

NEVHADZOVAŤ !!! - znečistený, mokrý alebo mastný papier, plastové obaly ako sú TETRA-PACK-y, kopírovací papier, lakovaný, vatu, použité papierové plienky a servítky.  

 

MOBILNÝ ZBER PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV

Výmena papiera za toaletný papier a hygienické potreby. Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom. Info na t.č. 0905 665 265, 0911 509 282.

KARTÓN SA NEVYKUPUJE!!!

Použitý jedlý olej z kuchyne môžete zozbierať do PET fľaše, a podobne ako pri papieri ho vymeniť za toaletný papier, alebo ho môžete priebežne počas celého roka odniesť do spoločnej zbernej nádoby na to určenej, ktorá je umiestnená pred OcÚ Vyšná Šebastová (hneď vedľa potravín).
 

ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SEPARUJETE ODPAD!
VĎAKA SEPAROVANIU NEMUSÍ OBEC ZVYŠOVAŤ POPLATOK ZA VÝVOZ ODPADU NA OBYVATEĽA.