Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

POUČENIE o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý sa v čase volieb zdržiava mimo územia SR

POUČENIE

o spôsobe hlasovania pre voliča,

ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
a požiadal o voľbu poštou

Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre voľby do Národnej rady Slovenskej boli doručené:

- hlasovacie lístky kandidujúcich politických subjektov

- obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu a

- návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, Vašou adresou ako adresou odosielateľa a adresou obecného (mestského, miestneho) úradu obce (mesta, mestskej časti) ako adresou prijímateľa.

Z hlasovacích lístkov vyberiete jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho politického subjektu, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môžete bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a túto zalepíte, alebo na vybranom hlasovacom lístku môžete zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Zakrúžkovať môžete poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak odovzdáte prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho politického subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) a zalepíte ju.

Hlasovací lístok, na ktorom budú mená kandidátov prečiarknuté, menené alebo dopisované bude platný, na uvedené úpravy sa nebude prihliadať.

Zalepenú obálku vložíte do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a odošlete ju. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci (mestu, mestskej časti) najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 28. 2. 2020.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na internetovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Vyšná Šebastová

zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020: 

                                                         urad@vysnasebastova.sk

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR

Obec Vyšná Šebastová

zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia starostovi obce o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020: 

                                                         urad@vysnasebastova.sk

 

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci Vyšná Šebastová pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 29. februára 2020:

Margita Kušnírová

Tel: 051/7765907

mob: 0908 665 856

mail: urad@vysnasebastova.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vyhlásenie volieb a informácie pre voliča pre voľby do NR SR 2020 Veľkosť: 977.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Poučenie o spôsobe hlasovania Veľkosť: 391.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Upravovateľný dokument žiadosti Veľkosť: 20.5 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2020
Žiadosť o voľbu poštou Veľkosť: 229 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Vysledky volieb do NR SR 2020 Veľkosť: 149.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.3.2020