Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľba prezidenta SR 2014

Voľby prezidenta SR 2014

     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
   Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

_____________________________________________________________________________
Vydávanie voličských preukazov na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, je na Obecnom úrade v Vyšnej Šebastovej zabezpečené do 14.3.2014 počas úradných hodín.


Voličský preukaz


Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo elektronicky (e-mailom).
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

 


Informácie nájdete aj na:   www.minv.sk/?volba-prezidentsr

 

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Vyšná Šebastová podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:


l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014  od 7.00  hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny

.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je volebná miestnosť v  zasadačke OÚ vo Vyšnej Šebastovej adresa Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky Veľkosť: 29.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania Veľkosť: 26.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Voličský preukaz Veľkosť: 25.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky Veľkosť: 33.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2020