Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do orgánov PSK 2013

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2013 Z.z. z 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. júla 2013
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e m


voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby
predsedov samosprávnych krajov
a
u r č u j e m
deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.

Pavol Paška v. r.


Zdroj: www.zbierka.sk