Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie a pravidlá diskusie

Všeobecné pravidlá diskusie.

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
nezmysly a viacnásobne kopírované výrazy,
porušujúce autorský zákon,
obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého,
obsahujúce zavádzajúce otázky kladené starostovi,  (Otázky na starostu je možné klásť prostredníctvom sekcii Napíšte starostovi .

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor.

Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie. Administrátor stránky si vyhradzuje právo neuverejniť v diskusii príspevok porušujúci pravidlá diskusie. Administrátor upozorní diskutujúceho na to, že jeho príspevok bol zamietnutý, a to priamo v diskusii. Autor zamietnutého príspevku môže požiadať administrátora o zdôvodnenie prostredníctvom mailu starosta@vysnasebastova.sk.

Verejná diskusia neslúži na poukazovanie technických či administratívnych chýb stránky. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo administrátora stránky na starosta@vysnasebastova.sk.. Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Vyšná Šebastová.  Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Vyšná Šebastová na info@vysnasebastova.skalebpodatelna@vysnasebastova.sk

 

Spravovanie príspevkov diskusie

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára v pravej hornej časti stránky. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Každému nicku bude pridelená overená totožnosť, ktorá bude administrátorovi stránky známa. Overenie totožnosti bude zabezpečovať administrátor stránky a Obecný úrad Trnavá Hora. V prípade sťažnosti bude mať administrátor právo zverejniť identitu diskutujúceho. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Administrátor bude mať právo stiahnuť neanonymný príspevok len v prípade vážneho porušenia všeobecných pravidiel diskusie uvedených vyššie.

Anonymné príspevky

Návštevníci stránky, ktorý sa nezaregistrujú, majú možnosť zaslať príspevok anonymne. Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

 


 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
571

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka