Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia kultúry, vzdelávania a mládeže

Základné informácie o komisii

Predseda komisie:

Členovia komisie:

 • Mgr. Ondrej Cina - poslanec
 • Anna Polačková
 • Mgr. Jana Sedláková
 • Mgr. Jana Kopilcová

 

Plán zasadaní pre rok 2019

03.01.2019

12.02.2019

12.04.2019

14.06.2019

20.09.2019

08.11.2019


 

Hlavné oblasti náplne činnosti komisie

 • predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry,
 • podieľa sa na príprave koncepčných materiálov v oblasti kultúry a vyjadruje sa k podnetom verejnosti v oblasti kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry, 
 • organizuje a podporuje kultúrne podujatia v obci,
 • posudzuje spôsob financovania jednotlivých kultúrnych akcií obce, 
 • vyjadruje sa k činnosti organizácií, ktoré zabezpečujú najmä obecné kultúrno-spoločenské podujatia, k ich štatútom, a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
 • spolupôsobí pri utváraní kroniky obce, 
 • prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu obce a jeho úpravám,
 • vyjadruje sa k materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií predškolských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • plní úlohy vyplývajúce z aktuálneho Programu rozvoja obce v oblasti kultúry, vzdelávania a mládeže,
 • predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti pôsobnosti komisie,
 • predkladá návrhy na skvalitnene starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v materskej škole,
 • posudzuje návrhy na dotácie pre jednotlivé organizácie, ktorých sídlo je v obci,
 • prerokúva otázky týkajúce sa ekumenickej spolupráce,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
 • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
 • spolupôsobí pri organizovaní a  tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne,
 • vyhodnocuje svoju činnosť a správu podáva písomne v vopred dohodnutých intervaloch.

 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
569

 
 
 
154

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka