Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 
Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová dňa 10. 12. 2014 tieto stále komisie:

Komisiu verejného poriadku, ochrany majetku obce, životného prostredia a dodržiavania VZN.

-Komisiu pre rozvoj obce, investičnú výstavbu, sociálnu oblasť a prideľovania obecných bytov.

-Komisiu športu a mládeže.

-Komisiu pre kultúru a spoločenské podujatia.

-Komisiu na ochranu verejného záujmu .


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Najbližší vývoz 2018:
Komunálny odpad: 1.10.2018, 15.10.2018
Plasty: 2.10.2018
Sklo: 10.12.2018
Papier: 4.10.2018
Mobilný zber papiera:24.11.2018
Akumulátory a barérie: 26.10.2018

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
266

 
 
 
101

 
 
 
24

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka