Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Multifunkčné ihrisko

S radosťou Vám môžem oznámiť, že sa nám podarilo ukončiť výstavbu multifunkčného ihriska v našej obci.Postavili sme ho z prostriedkov Európskej únie. Spoluúčasť obce bola 5% z DPH.

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová, zložené z poslancov, zchválilo na svojo zasadnutí  dňa 6.9.2013 uznesením č. 13/5/2013 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska spoločne s cenníkom za nájom multifunkčného ihriska.

O chod miltifunkčného ihriska sa stará Združenie športov Vyšná Šebastová.

Verím, že všetci budú dodržiavať stanovené pravidlá a nové ihrisko bude prinášať radosť a veľa krásnych športových zážitkov.

 

 

                                                                                                         Bc. Satnislav Šváby

                                                                                                            starosta obce


 

II. ročník volejbalového turnaja O pohár starostu obce.

Dňa 29.8.2014 sa konal II. ročník volejbalového turnaja O pohár starostu obce.

Turnaja sa zúčastnili tri družstvá, a to Undercastle - z Ruskej Novej Vsi, Šebešske mládenci a Severná. Po tuhom boji sa družstva umiestnili v poradí v akom boli vymenované.


 

volejbalový turnal

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby


 
 
volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby


 
 
volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby


 
 
volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby


 
 
volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby

volejbal


Autor: Bc. Stanislav Šváby


 
 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
pre prevádzkovanie viac účelového ihriska s povrchom z umelej trávy v objekte športového areálu" Vyšná Šebastová ".


Prevádzkový poriadok sa vydáva za účelom jednotných podmienok pre prevádzkovanie viac účelového ihriska a športového areálu a bol schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová č. 14/5/2013 dňa 6.9.2013.

• Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia Združenie športov Vyšná Šebastová  ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!

• Nahlasovať sa v prípade záujmu o prenájom je možné u správcu zariadenia Združenie športov Vyšná Šebastová.  Prenájom je za úhradu - podľa cenníka schváleného uznesením OcZ Vyšná Šebastová 14/5/2013 dňa 6.9.2013. Pri rezervácii požadujeme nacionálie osoby staršej ako 18 rokov zodpovednej za prípadné škody.

• Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky - halovky. Je zakázané používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu - trávnika.

• Správca areálu má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.

• Ohraničenie hracej plochy (mantinelmi a sieťami) je dimenzované na udržanie lopty/loptičky na hracej ploche a tým zvýšeniu komfortu a pôžitku z hry. Siete a mantinely však nedokážu odolávať priamym - nekontrolovaným až úmyselným  nárazom hráčov a lopty, šplhaniu, násilnému vracanie lopty do hry, ťahaniu, či nadmernému zaťaženiu za nepriaznivých poveternostných podmienok a pod. Najmä siete neprepínajte, skracujete tým ich životnosť.

• Udržiavajte čistotu a poriadok v celom areáli, najmä čistý povrch, bez cudzích elementov. Znečistenie môže zmeniť sklz a zapríčiniť úraz. Športový areál nie je určený na pikniky!

• V športovom areáli je zakázané používanie otvoreného ohňa a fajčenie.

• Vyvarujte sa používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov bez overenia pôsobenia na skrytom mieste.

Prevádzkový čas ihriska:
Leto
pondelok – piatok              9,00 – 20,00
sobota - nedel'a                  9,00 – 21,00
Zima
pondelok – piatok               9,00 – 19,00
sobota - nedel'a                   9,00 – 20,00

Za poriadok na multifunkčnom ihrisku zodpovedajú vedúci športových krúžkov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení krúžkovej činnosti.  Počas tréningov futbalových oddielov obce za poriadok na multifunkčnom ihrisku  zodpovedá vedúci príp. tréner futbalového družstva.
Údržbu futbalového ihriska bude vykonávať obec  v spolupráci so Združením športov Vyšná Šebastová  a to nasledovným spôsobom:

o 1x týždenne (minimálne) prečesať trávnik ťažkou kefou
o 1x mesačne kontrola - utiahnutie spojov
o 1x štvrť ročne ošetrenie mantinelov
o 1x ročne sa doplní plocha pieskom, tak aby bola 5 - 10 mm pod konca vlákien umelého trávnika
o po skončení zimného obdobia sa povrch trávnika prevalcuje
o po celý rok sa plocha bude udržiavať v čistote, bez odpadkov a lístia

Porušenie tohto prevádzkového poriadku je trestné v zmysle platných právnych predpisov!

 

                                                                             ....................................................
                                                                                Bc. Stanislav Šváby
                                                                                     starosta obce


 

Cenník za nájom multifunkčného ihriska v obci Vyšná Šebastová:

Cenník za nájom multifunkčného ihriska v obci  Vyšná Šebastová:


 - Osoba s trvalým pobytom v obci Vyšná Šebastová


Individuálne (do 4 osôb):                                            1€/l hodina/ihrisko

Kolektívne športy (5 a viac osôb):                              1€/lhodina/osoba
(Futbal, basketbal apod.)

Tenis:                                                                              2€/ lhodina/osoba

Osvetlenie ihriska:                                                       5€/ 1hodina/ihrisko

Rezervácia osobou bez trvalého alebo prechodného pobytu v obci Vyšná Šebastová cenník + 100%

Prenájom multifunkčného ihriska na celý deň 50 €.

POZOR: Poplatok sa účtuje za každú začatú hodinu pred prevzatím kľúča!
·Cenník schválený uznesením OcZ Vyšná Šebastová 14/5/2013 dňa 6.9.2013.


Po nevrátení kľúčov na čas stanovený v evidencii správcovi, bude nájomníkovi účtovaná každá hodina z omeškania ako keby ihrisko používal.
Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky vyplatené finančné prostriedky budú použité výhradne na prevádzku a zvel'adenie multifunkčného ihriska.

 


Vyšná Šebastová, dňa 6.9.2013                                                               ..........................................
                                                                                                                            Bc. Stanislav Šváby
                                                                                                                                starosta obce


 

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
414

 
 
 
129

 
 
 
26

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka