Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3 UPNO a podávaní pripomienok

SÚBOR
Dátum: 04.06.2024
Autor: Starosta obce
Oznámenie o prerokovaní  Zmien a doplnkov č. 3 UPNO a podávaní pripomienok

Oznamujeme verejnosti prerokovanie aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky  č. 3 územného plánu obce.

V zmysle § 40a ods. 6 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní  v spojení s § 22 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ platného do 31.03.2024   obstarávateľ, ktorý obstaráva aktualizáciu územného plánu obce Vyšná Šebastová  

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Vyšná Šebastová, že dňom zverejnenia tohto oznámenia začína  prerokovanie  Zmien  a doplnkov  č. 3 územného plánu obce Vyšná Šebastová.

Verejné  prerokovanie  ZaD č. 3 ÚPN-O za účasti spracovateľa sa uskutoční dňa 12.06.2024  o 13,00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Vyšnej Šebastovej .

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ZaD  č. 1 ÚPN-O  do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Pripomienky je potrebné  doručiť  písomne na adresu : Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov , príp. do  elektronickej schránky  obce Vyšná Šebastová. Osobné podanie je možné aj   do podateľne obce  a spôsobom podľa pokynov zverejnených obcou v čase podania.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamenie verejnosti_pripomienky_k_ZaD_3 Veľkosť: 112 kB Formát: pdf Dátum: 5.6.2024