Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné dokumenty

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 
Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová zriadilo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová dňa 10. 12. 2018 tieto stále komisie:

Komisiu verejného poriadku, ochrany majetku obce, životného prostredia a dodržiavania VZN.

-Komisiu pre rozvoj obce, investičnú výstavbu, sociálnu oblasť a prideľovania obecných bytov.

-Komisiu športu a mládeže.

-Komisiu pre kultúru a spoločenské podujatia.

-Komisiu na ochranu verejného záujmu .


 

Obsah sa pripravuje


 

SMS INFOKANÁL

Vážení spoluobčania,

Aby sme Vás mohli včas a dobre informovať o dianí v obci, spustili sme pre Vás odosielanie informácií formou SMS  -  SMS hlásnika.

Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Pre odber dôležitých informácií SMS hlásnikom je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť Vaše mobilné číslo.

Chcete dostávať včasné informácie v krízových situáciách o:

akciách,podujatiach?

kultúre?

plánovaných odstávkach vody, elektriny,plynu?

vyhlásených povodňových stupňoch?

športe?

Zaregistrujte sa  a nechajte sa informovať!

Ako to spraviť:

Registráciou na webovej stránke (dole nižšie) alebo ak ste už zaregistrovaní, po prihlásení je potrebné doplniť informácie pre SMS
Vyjadrením záujmu , ak zavoláte na obecný úrad, na tel: 051/7765907 a my Vás zaregistrujeme.

Registrácia je pre odberateľa SMS zadarmo, všetky náklady hradí obec.

Z odberu SMS je možnésa kedykoľvek odhlásiť.


 

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
360

 
 
 
125

 
 
 
25

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka