Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová  má 9 poslancov.
Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 


 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2014 - 2018

Miroslav Bača

Adresa: Vyšná Šebastová 23

člen obecnej rady

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Bc. Jozef Hudák

Adresa: Vyšná Šebastová 41

Člen: Komisie na ochranu verejného záujmu

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Ing. Martin Jurašek

Adresa: Vyšná Šebastová 371

Predseda: Komisie pre rozvoj obce, investičnú výstavbu, sociálnu oblasť a prideľovania obecných bytov
Predseda: Komisie na ochranu verejného záujmu

Kandidoval za stranu KDH


 

Slávko Muška

Adresa: Vyšná Šebastová 1

Predseda: Komisie verejného poriadku, ochrany majetku obce, životného prostredia a dodržiavania VZN

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Jaroslav Nosaľ

Adresa: Vyšná Šebastová 147

Predseda: Komisie športu a mládeže
Člen:Komisie na ochranu verejného záujmu

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Martin Partila

Adresa: Vyšná Šebastová 301

Predseda:Komisie pre kultúru a spoločenské podujatia

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Michal Výrostek

Adresa: Vyšná Šebastová 263

zástupca starostu obce
člen obecnej rady

Kandidoval za stranu KDH


 

Anna Kivaderová

Adresa: Vyšná Šebastová 251

Člen: Komisie pre rozvoj obce, investičnú výstavbu, sociálnu oblasť a prideľovania obecných bytov
Člen obecnej rady

Kandidovala za KDH.


 

František Kažik

Adresa: Vyšná Šebastová 283

Člen Komisie verejného poriadku, ochrany majetku obce, životného prostredia a dodržiavania VZN

Kandidoval za KDH


 

 

 

Sľub poslancov


 

Poslanci zvolení na obdobie 2014-2018

bez názvu


Autor: Bc. Renáta Švábyová


 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

Najbližší vývoz 2018:
Komunálny odpad: 10.12.2018, 24.12.2018
Plasty: 18.12.2018
Sklo: 10.12.2018
Papier: 27.12.2018
Mobilný zber papiera:-------------
Akumulátory a barérie: -----------

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
311

 
 
 
122

 
 
 
25

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka