Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakt

Toto webové sídlo www.vysnasebastova.sk  je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa  Výnosu MF SR o štrandardoch pre informačné systémy verejnej správy  (č.312/2010 Z.z.). 

 

Správca obsahu:


Vyšná Šebastová 157

080 06  Prešov

IČO: 00328006

Číslo účtu: SK22 5600 0000 0088 0593 1001

Tel. č.:  051 / 77 65 907