Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rokovania OcZ

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

 

Plán zasadaní OcZ Vyšná Šebastová na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová rokuje v budove Obecného úradu  vo Vyšnej Šebastovej spravidla vo štvrtok o 18,00 hod.

Termíny zasadaní:

 

27. február 2020

23. apríl 2020 - zasadnutie v tomto termíne nebude realizované z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Najbližšie zasadnutie bude zrealizované v súlade s opatreniami a podľa usmernení ÚVZ SR v zákonom stanovenej lehote (do troch mesiacov od posledného zasadnutia OcZ), t.j. najneskôr do 19. mája 2020.

18. jún 2020

17. september 2020

19. november 2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Rokovací poriadok OcZ 107.7 kB pdf 19.2.2020