Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rokovania OcZ

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla obecnej rade, komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.

 

Plán zasadaní OcZ Vyšná Šebastová na rok 2021

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová rokuje v budove Obecného úradu  vo Vyšnej Šebastovej spravidla vo štvrtok o 18,00 hod.

Termíny zasadaní:

25. február 2021

29. apríl 2021

1. júl 2021

30. september 2021

2. december 2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Rokovací poriadok OcZ 107.7 kB pdf 19.2.2020