Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľba prezidenta SR 2014

Voľby prezidenta SR 2014

     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.
   Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

_____________________________________________________________________________
Vydávanie voličských preukazov na voľbu prezidenta Slovenskej republiky, je na Obecnom úrade v Vyšnej Šebastovej zabezpečené do 14.3.2014 počas úradných hodín.


Voličský preukaz


Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania voľby nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.  Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu súčasne na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom, písomne alebo elektronicky (e-mailom).
V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať.

 


Informácie nájdete aj na:   www.minv.sk/?volba-prezidentsr

 

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Vyšná Šebastová podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:


l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014  od 7.00  hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny

.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je volebná miestnosť v  zasadačke OÚ vo Vyšnej Šebastovej adresa Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky 29.5 kB pdf 20.2.2020
Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania 26.3 kB pdf 20.2.2020
Voličský preukaz 25.2 kB pdf 20.2.2020
Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky 33.5 kB pdf 20.2.2020