RSS Vyšná Šebastová http://vysnasebastova.sk RSS kanál obce Vyšná Šebastová sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021 http://vysnasebastova.sk/sprava/22757/n 22757 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021. http://vysnasebastova.sk/data/ Záverečný účet obce za rok 2020 http://vysnasebastova.sk/sprava/22767/n 22767 Zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2020. http://vysnasebastova.sk/data/ Túlavé psy v obci http://vysnasebastova.sk/sprava/22746/n 22746 UPOZORNENIE pre majiteľov psov.  http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/pes_246e92_sm.jpg Výzva na podporu mladých poľnohospodárov http://vysnasebastova.sk/sprava/22466/n 22466 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/kohut-sliepka-farma_171962_sm.jpg Verejná vyhláška - Návrh na zrušenie trvalého pobytu http://vysnasebastova.sk/sprava/22476/n 22476 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.  http://vysnasebastova.sk/data/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA http://vysnasebastova.sk/sprava/22416/n 22416 Rozhodnutie- odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov. http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/strom-horizont-podvecer_982b0f_sm.jpg Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva http://vysnasebastova.sk/sprava/22262/n 22262 Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Šebastovej dňa 25.5.2021. http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_1e43e0_sm.jpg Očkovanie psov dňa 22.05.2021 http://vysnasebastova.sk/sprava/22166/n 22166 Dňa 22.05.2021, t.j. v sobotu,  sa prevedie očkovanie psov proti besnote.  http://vysnasebastova.sk/data/ Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce http://vysnasebastova.sk/sprava/22181/n 22181 Obec Vyšná Šebastová zverejňuje oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Vyšná Šebastová – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce. http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/panorama-dedina-hory_f921e3_sm.jpg Zmena režimu premávky MHD http://vysnasebastova.sk/sprava/21976/n 21976 Oznam o zmene režimu premávky a aj aktuálne cestovné poriadky školských spojov. http://vysnasebastova.sk/data/news/vysnasebastova.sk/2021/bus-2028647_1280_916f82_md_ce9c8a_sm.png