Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Otvorený list komisie pre riešenie vodovodu na Severnej

Otvorený list komisie pre riešenie vodovodu na Severnej
Príležitosť aká je teraz sa opakovať nikdy nebude.

Situácia vo svete sa dramaticky rýchlo mení a to nie len v kontexte koronavírusu. Ekologické a klimatické zmeny sú na dennom poriadku.

Globálne otepľovanie je fakt, ktorý žijeme na vlastnej koži. Teplé zimy, skoro bez snehu a tropické letá s dlhými obdobiami bez zrážok a teplotami nad 30 stupňov Celzia sa stávajú bežnými – prvou vecou, ktorej sa to dotýka je pitná voda.

Slovensko je dlhodobo definované ako krajina s najlepšou vodou a vodu chápeme ako jedno z našich najvýznamnejších prírodných bohatstiev. Napriek tomu sú oblasti, v ktorých sa voda vytráca – ak sa naruší bežný kolobeh vody, voda je vo veľkom odvedená z územia, napr. v dôsledku veľkých zabetónovaných plôch (strechy hypermarketov, parkoviská, zastavaná pôda, holoruby), poľnohospodárskej výroby (užívanie syntetických hnojív), alebo v dôsledku priemyselnej činnosti. Ťažba kameňa pod prirodzenú úroveň povrchových vôd môže zásadným spôsobom ovplyvniť hydrologické pomery územia a jednoducho povedané „stiahnuť“  vodu z okolia k sebe, do jedného bodu mimo Severnej.

Lokalizácia Severnej na kopci a v blízkosti lomu môže znamenať zásadné problémy s vodou v budúcnosti, ktoré sa už prejavili, ak bol suchší rok.

Je vymoženosťou civilizovanej krajiny, že má možnosť užívať stále a nepretržite čistú, kvalitnú a hygienicky a chemicky bechybnú pitnú vodu. Obzvlášť v území bez kanalizácie. Ak 90% prameňov v okolí Prešova, v minulosti s prírodnou pitnou vodou dnes nie je pitných, aká situácia asi bude v Severnej?

Príležitosť aká je teraz sa opakovať nikdy nebude. Zásadnou politickou prácou sa podarilo vytvoriť predbežnú dohodu na spolupráci obce s VVS, a.s. Prešov a to aj napriek tomu, že dopyt po vode v okolitých obciach prevyšuje investičné možnosti VVS, a.s. Prešov. Severná čaká na vodovod už 22 rokov. Vstupné investície sú zanedbateľné v porovnaní so získanými výhodami:

  • komfort v nepretržitej dodávke pitnej vody bez rizika a ďalších investícií (čistenie a dezinfekcia studní – čo ešte negarantuje kvalitu vody),
  • nárast hodnoty nehnuteľností – všetci radikálne zhodnotia svoj nehnuteľný majetok, či dedičstvo, ktoré zanechajú,
  • možnosť neobmedzene užívať studňovú vodu na poľnohospodárske účely (pri dnešnej situácii sa poľnohospodárske produkty stanú opäť komerčne zaujímavé),
  • eliminácia rizika, že obyvatelia Severnej budú v budúcnosti odkázaní na dovoz vody v cisternách (ako sa už niekde na Slovensku deje), keďže klimatická a ekologická situácia v budúcnosti určite nebude lepšia,
  • a hlavne: vodovod v obci Severná bude znamenať, že obec Severná je moderným vidiekom, so všetkými vymoženosťami, pripravená na budúcnosť a eliminujúca riziká z ťažby kameňa v Maglovci a klimatických zmien.

Ponúkaná možnosť sa už nikdy opakovať nebude. Tým, že sa ide v investičnej spolupráci s VVS, a.s. Prešov (preberá časť investície) a časť prác sa urobí svojpomocne (obec), dostali sme sa na nízku úroveň nákladov so zásadným zlepšením komfortu bežného života všetkých obyvateľov Severnej. Základom spolupráce s VVS, a.s. je reálny podpis zmluvného vzťahu. Len samotné chcenie nestačí. Nepremrhajme to.

 

Na tejto stránke (nižšie) nájdete dokument na stiahnutie s odpoveďami na otázky a nejasnosti v súvislosti s realizáciou prípojok a podpisom zmlúv.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Otázky a odpovede k realizácii vodovodu 109.2 kB pdf 7.4.2020