Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotazník pre občanov

Dotazník pre občanov
Online dotazník v rámci prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Šebastová na roky 2020 - 2024.

Milí spoluobčania,
obec Vyšná Šebastová pripravuje na roky 2020-2024 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Vyšná Šebastová. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu v našej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu :).

Link na dotazník:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe45sDw1j22SI09DwroSOxDcPin1tu8wtXWe6jAsxC7K1MN0g/viewform?vc=0&c=0&w=1