Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
Žiadosť o súčinnosť- africký mor ošípaných.

V nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku v súlade s usmernením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Vás bezodkladne žiadame v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti o povinnosť registrácie chovu ošípaných. Chovatelia, ktorý zatiaľ nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat sa môžu bez postihu zaregistrovať v termíne do 23.10.2020. Po tomto termíne bude vo vybraných obciach na celom území Slovenska vykonaná kontrola registrácie ošípaných s následným udeľovaním sankcií. Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj u záhumienkových chovov - pokiaľ si občania chovajú čo len 1 ošípanú.

Chovatelia, ktorí chovajú hovädzí dobytok: ovce, kozy, kone, včely (už od 1 kusa) a viac ako 1 kus ošípanej sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá na farme musia byť nahlásené do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina. 

Registrácia je bezplatná a postup tejto registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Alebo s potrebnými dokumentami a prílohami je potrebné navštíviť Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov (výpadovka smerom na Poprad oproti čerpacej stanici Shell).

OcÚ

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Príloha č. 3 Registrácia chovu - Farmy HZ 114.6 kB pdf 15.10.2020
RCH_Priloha1 (1) 95.2 kB pdf 15.10.2020
Príloha č. 2 Žiadosť o registráciu chovu 12 2018 16.3 kB docx 15.10.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov 1.91 MB pdf 15.10.2020