Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje

 

cscssdObec Vyšná Šebastová, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vyšná Šebastová, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2/2015 – o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšná Šebastová je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov .

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!

 

 

             Bc. Stanislav Šváby, MBA, starosta obce


 

Osvetlenie cintorína.

 xcxc

Vážení spoluobčania.

s blížiacimi sviatkami Všetkých svätých sme pre Vás rozšírili osvetlenie na cintoríne. Verím, že to prispeje k zvýšeniu úrovne miesta odpočinku našich blízkych.

 

Bc. Stanislav Šváby, starosta obce.


 

SMS hlásnik.

adf

 

Vážení spoluobčania,

Aby sme Vás mohli včas a dobre informovať o dianí v obci, spustili sme pre Vás odosielanie informácií formou SMS  -  SMS hlásnika.

Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Pre odber dôležitých informácií SMS hlásnikom je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť Vaše mobilné číslo.

 

 

Chcete dostávať včasné informácie v krízových situáciách o:

- akciách,podujatiach?

- kultúre?

- plánovaných odstávkach vody, elektriny,plynu?

- vyhlásených povodňových stupňoch?

 - športe?

Zaregistrujte sa  a nechajte sa informovať!

 

Bc. Satnislav Šváby, starosta obce


 

Vylepšenie pre staršiu generáciu.

xcxPre staršiu generáciu – seniorov je k dispozícií služba, ktorá im umožní prečítať web so zväčšeným písmom: tkz. „web pre seniorov“.


Po kliku na príslušnú službu sa na celom webe zväčší písmo. Celý obsah  obecného webu je tak ľahšie čitateľný pre starších občanov . 

 

HLASOVÁ SLUŽBA

Podobne funguje aj hlasová služba. Stačí, aby si návštevník klikol na ikonu Hlasovej služby.
Príjemný hlas prečíta celý text, pri ktorom bola uvedná ikona hlasovej služby.

 

Bc. Stanislav Šváby - starosta obce


 

Rozšírenie obecného rozhlasu

dfsf

 

Vážení občania.

V lokalite pri cintoríne sa nám rozbieha výstavba nových rodinných domov. V záujme lepšej informovanosti týchto mladých rodín, ako aj zlepšenia výstrahy pred nebezpečenstvom - rozhlas slúži zároveň ako výstražný systém CO, obec rozšírila obecný rozhlas v tejto lokalite.

 

Verím, že aj táto malá pomoc prispeje k zlepšeniu úrovne života v našej obci.

 

Bc. Sastnislav Šváby - starosta obce.


 

Nový dizajn obecného webu

&x&x   

Návštevníci našej webstránky si už určite všimli, že v grafike došlo k niektorým zmenám, ktorých cieľom je zlepšenie  informačného komfortu pre návštevníkov..

Čo je podstatou zmien:

novinkou je „banner upútaviek“   kultúrnych, spoločenských a športových akcií, ale aj nových zásadných informácii, ktoré sa budú dynamicky za sebou meniť.

Ďalšou novinkou je úprava webu na tzv. responzívny dizajn pre prehliadanie stránky v mobiloch a tabletoch, ktorý poskytuje cez mobil a tablet naozaj pohodlné prehliadanie informácií. Verím, že tu si prídu na svoje najmä mladí ľudia, ktorí používajú často smartfóny a tablety. Podľa nášho technického prevádzkovateľa nie je ešte veľa obcí, čo tento responzívny dizajn májú.

 

Pre doterajších užívateľov jedna rada. Ak sa vám po otvorení stránky objaví posun textov a farebných sekcií, tak po otvorení stránky je potrebné stlačiť CTRL+R a všetko sa dá do poriadku.

 

Verím, že zmeny grafického dizajnu obce uvítali všetci návštevníci nášho obecného webu a zmeny prispeli k zvýšeniu úrovne informácií.

 

Bc. Stanislav Šváby, starosta obce


 

Vsakovací rigol

Vážení občania.

Po prudkých prívalových dažďoch pred niekoľkými rokmi bola vytopená podstatná časť našej obce. Bahno a voda sa valili záhradami, domami a ulicami. Boli zničené zariadenia v pivniciach, úroda v záhradkach, ako aj cesty. Od tejto chvíle ja, spolu s Vami, dvíhame hlavy k oblohe pri každom daždi. Je nám jasné, že takéto prívalové dažde sa môžu kedykoľvek opakovať. 

Som veľmi rád, že minulé zastupiteľstvo prijalo podľa mňa strategické rozhodnutie, vodu v polí dostať mimo obytnú zónu a začal sa pripravovať projekt Vsakovacieho rigolu. Súčasní poslanci pokračujú v tomto úsilí so mnou. 

Včera bola zameraná geodetmi prvá časť rigolu. Na budúci týždeň sa začína na stavbe pracovať. Verím, že si všetci so mnou uvedomujete význam tejto stavby, ktorá ochráni zadravie a majetok našich občanov. Verím, že po dokončení rigolu už nebude voda ohrozovať našich občanov a strach už bude minulosťou.

 

Bc. Stanislav Šváby

    starosta obce


 

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

Najbližší vývoz 2018:
Komunálny odpad: 10.12.2018, 24.12.2018
Plasty: 18.12.2018
Sklo: 10.12.2018
Papier: 27.12.2018
Mobilný zber papiera:-------------
Akumulátory a barérie: -----------

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
311

 
 
 
122

 
 
 
25

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka