Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje

 

cscssdObec Vyšná Šebastová, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vyšná Šebastová, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2/2015 – o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšná Šebastová je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov .

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 

SMS hlásnik.

Vážení spoluobčania,

Aby sme Vás mohli včas a dobre informovať o dianí v obci, spustili sme pre Vás odosielanie informácií formou SMS  -  SMS hlásnika.

Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Pre odber dôležitých informácií SMS hlásnikom je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť Vaše mobilné číslo.

Chcete dostávať včasné informácie v krízových situáciách o:

- akciách,podujatiach?

- kultúre?

- plánovaných odstávkach vody, elektriny,plynu?

- vyhlásených povodňových stupňoch?

 - športe?

Zaregistrujte sa  a nechajte sa informovať!


 

Vylepšenie pre staršiu generáciu.

xcxPre staršiu generáciu – seniorov je k dispozícií služba, ktorá im umožní prečítať web so zväčšeným písmom: tkz. „web pre seniorov“.


Po kliku na príslušnú službu sa na celom webe zväčší písmo. Celý obsah  obecného webu je tak ľahšie čitateľný pre starších občanov . 

 

HLASOVÁ SLUŽBA

Podobne funguje aj hlasová služba. Stačí, aby si návštevník klikol na ikonu Hlasovej služby.
Príjemný hlas prečíta celý text, pri ktorom bola uvedná ikona hlasovej služby.


 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
608

 
 
 
158

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka