Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta informuje

 

cscssdObec Vyšná Šebastová, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vyšná Šebastová, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2/2015 – o niektorých podmienkach držania psov na území obce Vyšná Šebastová je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov .

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!


 

SMS hlásnik.

Vážení spoluobčania,

Aby sme Vás mohli včas a dobre informovať o dianí v obci, spustili sme pre Vás odosielanie informácií formou SMS  -  SMS hlásnika.

Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Pre odber dôležitých informácií SMS hlásnikom je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť Vaše mobilné číslo.

Chcete dostávať včasné informácie v krízových situáciách o:

- akciách,podujatiach?

- kultúre?

- plánovaných odstávkach vody, elektriny,plynu?

- vyhlásených povodňových stupňoch?

 - športe?

Zaregistrujte sa  a nechajte sa informovať!


 

Vylepšenie pre staršiu generáciu.

xcxPre staršiu generáciu – seniorov je k dispozícií služba, ktorá im umožní prečítať web so zväčšeným písmom: tkz. „web pre seniorov“.


Po kliku na príslušnú službu sa na celom webe zväčší písmo. Celý obsah  obecného webu je tak ľahšie čitateľný pre starších občanov . 

 

HLASOVÁ SLUŽBA

Podobne funguje aj hlasová služba. Stačí, aby si návštevník klikol na ikonu Hlasovej služby.
Príjemný hlas prečíta celý text, pri ktorom bola uvedná ikona hlasovej služby.


 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
412

 
 
 
129

 
 
 
26

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka