Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 301
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
TS1900018DANY-ALARM, s.r.o.Rámcová zmluva o poskytovaní technickej službyDohoda zmluvný strán o všeobecných podmienkach vykonania diela - poskytovanie technickej služby0,00 €4.10.2019nestanovený
353/2019EKOTEC, s.r.o.Zmluva o kontrolnej činnostiVykonanie každoročného nestranného zistenia stavu detských ihrísk a vydanie protokolu. 276,00 €4.10.20193.10.2022
4/2019Auditcon Slovakia s.r.o.Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.2018 a overenie výročnej správy za rok 2018 900,00 €14.8.2019nestanovený
4419013049Komunálna poisťovňaZmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPoistenie stavby Revitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Šebastová 615,54 € (jednotková)18.7.2019nestanovený
538/2019/OKPrešovský samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 800,00 €2.7.2019nestanovený
07/PO/2019/ELRegionálne združenie miest a obcí Prešov-ŠarišPríkazná zmluva - VO elektrickej energiePríležitostné spoločné obstarávanie dodávky tovaru – elektrická energia 150,00 €22.6.2019nestanovený
05/PO/2019/PLRegionálne združenie miest a obcí Prešov-ŠarišPríkazná zmluva - VO plynuPríležitostné spoločné obstarávanie dodávky tovaru – zemného plynu 150,00 €22.6.2019nestanovený
1-309736257149Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebPoskytovanie mobilných hlasových služieb Mobilný Hlas Ano M20,00 € (jednotková)27.4.2019nestanovený
39 297Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000€3 000,00 €21.4.2019nestanovený
1453/2210/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena0,00 €20.4.2019nestanovený
80/2019Grekokatolicke arcibiskupstvo PrešovZmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČPoskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 50€ na jedného žiaka na rok 2019 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 100,00 €5.4.2019nestanovený
D/3/2019Mesto PrešovZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 50 € na jedného žiaka na rok 2019 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 400,00 €31.3.2019nestanovený
Z/04/2019OSVYUM, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebMonitoring a reporting - poskytovanie odborných služieb 300,00 € (jednotková)31.3.2019nestanovený
Z/03/2019Regionálne združenie miest a obcí Prešov-ŠarišPríkazná zmluvaBezodplatné obstaranie v rámci spoločného postupu členov Regionálneho združenia miest a obcí Prešov - Šariš ubytovania a stravovania počas 30. snemu ZMOS v dňoch 21. až 23. mája 2019 konaného v priestoroch INCHEBA, a. s. v Bratislave.0,00 €31.3.2019nestanovený
D/2/2019MTC Vyšná Šebastová, n.oZmluva o poskytnutí dotácieKompletné zabezpečenie súťaží pre športovcov všetkých družstiev a úhradu nákladov na bežné výdavky potrebné k činnosti športového klubu.4 700,00 €23.2.2019nestanovený
70/2019Mgr. Art. Emília ZimkováZmluva o podaní umeleckého výkonuZrealizovanie divadelného predstavenia s názvom „ Neveľo nás idze, neveľa nám treba“ v podaní umeleckého výkonu herečky Emílie Zimkovej. 300,00 €20.2.2019nestanovený
54/2019CVČELBAZmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť CVČPoskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 50€ na jedného žiaka na rok 2019 pri 100 % plnení podielových daní, žiadateľovi na financovanie činnosti centra voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len S CVC ELBA) 300,00 €6.2.2019nestanovený
52/2019Vaško jozefDodatok č. 1 k zámennej zmluvePredmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva v celosti k dielu č. 2 (parc. KN-C č. 88/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 253 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) k dielu č. 3 (parc. KN-C č. 86/2 druh pozemku: záhrada o výmere 21 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) a k dielu č. 4 (parc. KN-C č. 87/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 136 m2, k.ú. Vyšná Šebastová), ktoré sú vymedzené a určené tak, ako je uvedené v Geometrickom pláne 81/2018.0,00 €31.1.2019nestanovený
623/2018Marek AlexovičZmluva o zriadení vecného bremena in remZriadenie vecného bremena in rem0,00 €29.12.2018nestanovený
4619008536KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupPoistná zmluvaPoistenie majetku, živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie zodpovednosti za škodu.1 160,15 €1.1.201920.12.2021
721/2018Vaško jozefZámenná zmluvaPredmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva v celosti k dielu č. 2 (parc. KN-C č. 88/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 253 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) k dielu č. 3 (parc. KN-C č. 86/2 druh pozemku: záhrada o výmere 21 m2, k.ú. Vyšná Šebastová) a k dielu č. 4 (parc. KN-C č. 87/3 druh pozemku: orná pôda o výmere 136 m2, k.ú. Vyšná Šebastová), ktoré sú vymedzené a určené tak, ako je uvedené v Geometrickom pláne 81/2018.0,00 €1.12.2018nestanovený
D/4/2018Združenie športov Vyšná ŠebastováZmluva o poskytnutí dotácieDotácia z rozpočtu obce na rok 201910 000,00 €1.12.2018nestanovený
678/2018MgA. Václav Mráz, DiS. art.Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov0,00 €9.11.2018nestanovený
671/2018Slovenské centrum obstarávania o.z.MEMORANDUM o spolupráci pri realizovaní ProjektuRealizácia auditu verejného obstarávania0,00 €9.11.2018nestanovený
619/2018Jozef VelebírSponzorská zmluvasponzorský dar50,00 €12.10.2018nestanovený
578/2018EUROVIA SK,a.s.Zmluva o dieloVyšná Šebastová Chodník pri ceste 111/018202 verejno-prospešná stavba 262 116,60 €2.10.2018nestanovený
559/2018Združenie urbariát, komposesorát - pozemkové spoločenstvo Vyšná ŠebastováZmluvy o nájme pozemkuNájom pozemku 477,00 € (jednotková)22.9.20181.9.2023
558/2018Ing. Ľudovít NagyKúpna zmluvakúpa pozemku1,00 €22.9.2018nestanovený
451/2018Auditcon Slovakia s.r.o.ZMLUVA o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej uzávierky 2017 950,00 €17.8.2018nestanovený
443/2018Ing. Viliam CechZmluva o dieloRevitalizácia plôch verejnej zelene v centre obce Vyšná Sebastov 173 989,94 €4.8.20184.2.2019
420/2018Mesto PrešovZmluva o spracúvaní osobných údajov SÚspracovanie osobných údajov0,00 €4.8.2018nestanovený
419/2018Mesto PrešovZmluva o spracúvaní osobných údajov PaMspracovanie osobných údajov0,00 €4.8.2018nestanovený
418/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o poskytovaní služby osvetleniaSlužba verejného osvetlenia44,40 € (jednotková)25.7.2018nestanovený
417/2018Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena0,00 €25.7.2018nestanovený
413/2018Ing. Jozef Markocsy, EGMZmluva o dieloRekonštrukcia miestnej komunikácie k obecnému úradu – pokládka a oprava asfaltového povrchu31 200,00 €25.7.2018nestanovený
367/2018PaedDr. Katarína Okuľárová, Pavol Okuľar, Vyšná Šebastová 158Zámenná zmluvaZámena pozemkov0,00 €26.6.2018nestanovený
315/2018KOSIT a.s.Zmluva o dielokomplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi0,00 €1.7.201830.6.2020
298/2018Mesto PrešovZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce50,00 € (jednotková)7.6.201831.12.2018
304/2018VIS s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVspracovanie osobných údajov0,00 €7.6.2018nestanovený
286/2018GEODETICCA, s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVspracovanie osobných údajov0,00 €7.6.2018nestanovený
299/2018WOLF QUARD s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebposkytnutie strážnej služby10,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
280/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov v informačných systémoch0,00 €26.5.2018nestanovený
250/2018TVAREKO s.r.o.Kúpna zmluvapredaj pozemkov2 377,50 €19.5.2018nestanovený
230/2018Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPoskytnutie nenávratného príspevku 180 297,91 €16.5.201831.12.2028
236/2018osobnyudaj. sk, s. r. o.ZMLUVA í. ZO/2018A8632-1 O ZABEZPEČENI VYKONU CINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľaochrana osobných údajov36,00 € (jednotková)15.5.2018nestanovený
235/2018OZ Šebeš - priatelia folklóru ŠarišaZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce2 000,00 €11.5.2018nestanovený
226/2018Advokátska kancelária Peter Rak,s.r.o.Z M L U V A o poskytovaní právnych služiebprávne služby 400,00 € (jednotková)5.5.2018nestanovený
223/2018MTC Vyšná Šebastová, n.oZmluva o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie z rozpočtu obce4 000,00 €4.5.2018nestanovený
177/2018Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom úcteotvorenie grantového účtu0,00 €14.4.2018nestanovený
157/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SRZMLUVA č. 38 089 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyPoskytnutie dotácie DHZO3 000,00 €14.4.2018nestanovený
Položky 1-50 z 301
Zmluvy » subjekt: Materská škôlka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
217/2015HOOK, s.r.o.ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016ovocie a zeleninu a výrobky z nich0,00 €11.6.2015nestanovený
S-142VIJOFEL trade s.r.o.Kúpna zmluvamäso a mäsové výrobky0,00 €25.8.2011nestanovený
02ALEX plus, spol. sr. o.KÚPNA ZMLUVAsortiment výrobkov čerstvé ovocie a zelenina0,00 €10.9.2012nestanovený
330/2014Organika s.r.o.KU,PNA ZMLUVArealizácia predaja mlieka a mliečnych výrobkov0,00 €1.7.2014nestanovený
299/2014HOOK, s.r.o.ZMLUVA na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015dodávku ovocia a zeleniny0,00 €11.9.2014nestanovený
ÚvodÚvodná stránka