Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

sťažnosť/cesta

sťažnosť/cesta
Vyriešený

Podnet:

Vážený pán starosta. Od kopania vodnej prípojky zadnej časti Severná t.j. od 4.11.2020. V dezolátnom stave viď. foto. Chcel by som sa opýtať kedy to dáte ako obec do pôvodného stavu?!

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

na predmetnej ceste bolo v uplynulých dňoch obecnou technikou vykonané povrchové sčistenie cesty radlicou. Obec v záujme zabráneniu stekaniu vody z okolitých pozemkov a tým tvorbe blata na ceste bude realizovať výkop priekopy na odvádzanie dažďových vôd, avšak až v budúcom roku, keď to poveternostné podmienky dovolia. Dovolíme si upozorniť na skutočnosť, že obec eviduje oficiálnu cestu len po koniec parcely p. Uličného, zvyšok mal charakter poľnej cesty.

Zároveň je tu snaha obce na predmetnej ceste urobiť základné úpravy, aby bola užívaniaschopná. Tie je možné urobiť len na oficiálnej stavbe cesty a taktiež to závisí od vhodných poveternostných podmienok. Zároveň dávame do pozornosti, že vodovod je čerstvá stavba v prospech všetkých občanov časti Severná, je preto vhodné prejaviť istú mieru tolerancie k tomu, že výkop musí istý čas usadať tak, aby sa dali urobiť záverečné úpravy. Touto tortúrou si museli prejsť všetci občania Severnej a Vyšnej Šebastovej a strpieť istú mieru nepohodlia po výstavbe inžinierskych sietí. Oprava miestnej komunikácie na parcele KN E 2700 je v úvahe v rámci investície na rok 2021, avšak to musí prejsť schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve.

S úctou starosta.