Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach:

27.9.2022 - Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou "Vodovod a kanalizácia Vyšná Šebastová":

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32058/summary

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Vyšná Šebastová verejným obstarávateľom.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:   Obec Vyšná Šebastová
Sídlo:                            Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov
IČO:                              00328006

DIČ:                              2021296728
Bankové spojenie:        Prima banka a.s.

Číslo účtu:                    SK22 5600 0000 0088 0593 1001
Štatutárny zástupca:     Mgr. Marián Beluško, starosta obce
Telefónne číslo:            051/77 65 907
e-mail:                           urad@vysnasebastova.sk

Kontaktná osoba:          Mgr. Marián Beluško

Telefónne číslo:            0905 227 943
e-mail:                           starosta@vysnasebastova.sk

 

 

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.vysnasebastova.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk. 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia o ZNH Veľkosť: 168.4 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2022