Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad vo Vyšnej Šebastovej v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

 

Prevádzkové hodiny:


Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok:      7:30 - 15:30
Streda:       7:30 - 17:30
Štvrtok:      7:30 - 15:30
Piatok:        7:30 - 15:30

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Vyšná šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Prešov,
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu  Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov ,
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06  Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
  • alebo faxom 051/7765 907.