Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

POSLANCI OZ

Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová  má 9 poslancov.


Poslanec je oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky, interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. 


 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 2018 - 2022

Júlia Magdová

 Júlia Magdová

Adresa: Vyšná Šebastová 230

Tel: +421 948 259 210

E-mail: julinka.magdova@gmail.com

Kandidovala ako nezávislý kandidát


 

Mgr. Ondrej Cina

Mgr. Ondrej Cina

Adresa: Vyšná Šebastová 287

Tel: +421 905 263 638

E-mail: ondrejcina12@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Ing. Jozef Hudák

Ing. Jozef Hudák

Adresa: Vyšná Šebastová 41

Tel: +421 902 498 358

E-mail: jozef.hudak77@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Matúš Ivanecký

 Matúš Ivanecký

Adresa: Vyšná Šebastová 241

Tel: +421 908 402 931

E-mail: ivanecky.m@gmail.com

Kandidoval za hnutie SME RODINA - Boris Kollár


 

Jaroslav Mižanin

 Jaroslav Mižanin

Adresa: Vyšná Šebastová 109

Tel: +421 903 716 973

E-mail: Jarko1515@azet.sk

Kandidoval ako nezávislý kandidát


 

Ing. Rastislav Mitaľ

Ing. Rastislav Mitaľ

Adresa: Vyšná Šebastová 222

Tel: +421 907 948 844

E-mail: rastislavmital@azet.sk

Kandidoval za Slovenskú národnú stranu.


 

Slávko Muška

 Slávko Muška

Adresa: Vyšná Šebastová 1

Tel: +421 903 920 660

E-mail: slavko.muska@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý


 

Jaroslav Platko

 Jaroslav Platko

Adresa: Severná 298

Tel: +421 905 308 176

E-mail: jaroslavplatkoo@gmail.com

Kandidoval ako nezávislý


 

Mgr. Jaroslav Nosaľ, Msc.

Kandidoval za Kresťanskodemokratické hnutie


 

 

 
Naša obec sa stále viac rozrastá. Ste za to, aby OcZ začalo pripravovať zavedenie názvov ulíc?
 
 
608

 
 
 
158

 
 
 
29

 

Elektronické služby

webygroup
ÚvodÚvodná stránka