Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 - výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Vyšná Šebastová zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v obci Vyšná Šebastová  pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024:

urad@vysnasebastova.sk

 

Obec Vyšná Šebastová zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 23. marca 2024:

urad@vysnasebastova.sk

 

 

 

 

 

Bližšie informácie:  Informácie pre voliča, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR Veľkosť: 187 kB Formát: pdf Dátum: 11.1.2024
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 23. marca 2024 Veľkosť: 189.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.2.2024