Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška

SÚBOR
Dátum: 19.02.2024
Autor: Starosta obce

Verejná vyhláška, že obec Vyšná Šebastová, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje stavbu „LHV – Vyšná Šebastová – 18 RD – 18 ks 25A“.

Stavebné povolenie

Verejná vyhláška

Obec Vyšná Šebastová, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „stavebný zákon“), na základe žiadosti, ktorú podala    Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice v konaní zastúpená TOPCONTROL, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov (ďalej v texte len „stavebník“), dňa 09.01.2023, prerokovala podanú žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa § 61 stavebného zákona a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona a v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“)

povoľuje stavbu

„LHV – Vyšná Šebastová – 18 RD – 18 ks 25A“

 

v obci Vyšná Šebastová, na pozemkoch parc. č. KN-C 1001/1, 999/114, 999/120, 998/1, KN – E 1297, 1232/4, 2663/2, kat. územie Vyšná Šebastová, pre stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice v konaní zastúpená TOPCONTROL, s.r.o., Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov.

 

Celé znenie verejnej vyhlášky v prílohe na stiahnutie (na tejto stránke nižšie).

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SP - TOPCONTROL Veľkosť: 178.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024