Vyšná Šebastová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prešov

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prešov
Zmeny a doplny č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente obciam. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmeny-doplnky-c-16-2019-uzemneho-planu-mesta-presov-

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prešov 4.66 MB pdf 26.2.2021